Programer Centrum
1 lipca 2018r.
NIP na paragonie
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, z dniem 1 lipca 2018r. wejdzie przepis,
który jasno określa, że jeśli paragon nie będzie zawierał NIP nabywcy, nie będzie go można potem wymienić na fakturę.

Split payment - podzielona płatność w VAT
Sprzedawca nie powinien podawać na fakturze numeru "rachunku VAT" ponieważ kupujący nie może wskazać zapłaty tylko na ten rachunek.
Nabywca złoży jeden przelew (z wykorzystaniem specjalnego typu płatności - "komunikatu przelewu"), a to bank rozdzieli płatności na osobne konta.

Opis na stronie NZP porada "Na czym polega mechanizm podzielonej płatności split payment?"

Nowe deklaracje VAT 7 i VAT 7K już za lipiec
Stare wzory będzie można stosować jeszcze do deklaracji za miesiąc wrzesień oraz za III kwartał.
Obsługa głosowań
Obsługa walnych zgromadzeń oraz głosowań spółek, stowarzyszeń, rad nadzorczych, spółdzielni
 • system zliczania głosów
 • rejestracja obrad
 • transmisja online
 • organizacja i obsługa e-walnych zgromadzeń (realizacja obrad walnego zgromadzenia przez Internet, w czasie rzeczywistym)
Prezentację systemu można obejrzeć klikając tutaj
Więcej...
Numer rachunku w ZUS - sprawdź swój numer
Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się zasady rozliczeń z ZUS.
Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) muszą opłacać wszystkie składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.
Dotychczasowe rachunki nie są dostępne.
Na stronie ZUS eskladka można sprawdzić swój numer rachunku składkowego.
Wystarczy podać dwa identyfikatory firmy. Na ekranie zostanie podany wynik - numer rachunku do wpłat w ZUS.
JPK VAT w wersji 3.0 w programie HM
HM Handel i magazyn w wersji 18.1 generuje JPK_VAT w wersji 3.0 .
Jeśli w programie wystawiane są faktury dla prowadzących działalność do paragonów, wówczas faktury są pokazane w JPK VAT i automatycznie wygenerowany zapis pomniejszający sprzedaż fiskalną.
UWAGA:
W programie HM można wygenerować JPK_VAT jedynie z podstawowymi zdarzeniami tzn. sprzedaż w stawkach 0%,5%,8%,23%, zakupy - nabycie towarów i usług pozostałych.
Jeśli np. firma kupuje środki trwałe, prowadzi sprzedaż lub zakup towarów wrażliwych, sprzedaż usług w stawce "np" prawidłowy JPK_VAT, zawierający te zdarzenia możliwy do uzyskania w systemach księgowych FK, MK.
Wprowadzanie kontrahentów - wyszukiwanie w bazie GUS lub VIES
Nowa funkcja usprawniająca wprowadzanie i weryfikację kontrahentów w programach:
 • HM - Handel i Magazyn
 • FK - Księgi Handlowe
 • MK - Mała Księgowość
 • Wyszukiwanie po identyfikatorze REGON lub NIP podatników krajowych w bazie GUS.
  Wyszukiwanie po identyfikatorze VAT w rejestrze VIES podatników z pozostałych krajów Unii.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Deklaracje VAT w 2018 tylko w formie elektronicznej, JPK VAT za okresy miesięczne (znowelizowana ustawa o VAT )
UWAGA Od stycznia 2018 r.:
 • firmy mogą składać deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej
 • Podatnicy VAT, będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT
 • mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani do comiesięcznego tworzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, zawierającego ewidencję zakupu i sprzedaży VAT i przesłania do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT)

Na stronie MF widnieje informacja:
"Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP
i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!"

E-kontrole podatkowe
Mikroprzedsiębiorcy nie płacący VATu oraz płatnicy VAT, począwszy od 1 lipca 2018 r.
na wezwanie organu podatkowego będą musieli dostarczać następujące pliki:
JPK_FA – faktury VAT, JPK_WB – wyciągi bankowe, JPK_MAG – magazyn,
JPK_KR – księgi rachunkowe, JPK_PKPiR – Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, JPK_EWP – ewidencja przychodów.

Komunikat Ministerstwa Finansów
Jednolity Plik Kontrolny i eDeklaracje
VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11

Jednolity Plik Kontrolny - JPK VAT wersja 3 za styczeń.
Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych w programie FK - Księgi Handlowe, MK - Mała Księgowość:
- generowany na podstawie wprowadzonych danych do systemu
- tworzony poprzez bezpośredni import danych z zewnętrznych systemów informatycznych.
- wbudowany eksport danych do pliku (import przez zewnętrzne systemy informatyczne np. JPK VAT generowane z Hurtowni Danych).
UWAGA Jeden plik za dany okres. Co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem.
Scalanie plików wbudowane w programach FK i MK.

Do pobrania:
FK - Księgi Handlowe
MK - Mała Księgowość
W programie HM - Handel i Magazyn - eksport danych do pliku w formacie JPK VAT
Do pobrania:
HM - Handel i magazyn Uwaga: Wysyłanie JPK 3.0 w wersji 18.1
Przed pierwszą wysyłką należy pamiętać o złożeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL 1
(Nie dotyczy firm jednoosobowych.)
Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego
Podpisywanie JPK przychodem tylko w systemie Ministerstwa
Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenia w dniu 02.02.2018 w związku z czym przepisy o podpisywaniu JPK przychodem weszły w życie 05.02.2018.

Niestety pliki JPK można podpisywać takim sposobem, jedynie w programie udostępnionym przez MF, przejściowo tylko do końca 2018 roku.

Ministerstwo Finansów nie daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_VAT bezpośrednio z innych systemów niż ich ("Klient JPK").
Jeśli ktoś zdecyduje się na taki sposób podpisu, w naszych systemach nie będzie możliwości podglądu historii wysyłki JPK_VAT ani pobierania UPO.
Nie mamy możliwości udostępnienia funkcji w takiej formie jak działa to obecnie np. przy VAT-7/VAT-7K.

Dla tego sposobu autoryzacji sugerujemy wykorzystanie aplikacji "Klienta JPK", ponieważ można w niej śledzić proces sprawdzania pliku.
Widać, czy plik jest prawidłowy.
Niestety często sama autoryzacja kończy się niepowodzeniem. Status „408" może wskazywać m.in. na np. brak identyfikatorów podatkowych.


INSTRUKCJE:
Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem kwoty przychodu za 2016 rok.
Wysyłka JPK_VAT z naszych systemów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przy problemach z odebraniem UPO na naszej stronie NZP porada "Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK".
RODO program HM handel i magazyn
Tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowanie go dla określonych typów dokumentów.
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY pojawiła się zakładka "RODO". Firma, która obsługuje kontrahentów podlegających RODO powinna umieścić tekst o przetwarzaniu danych.
Przykładowy tekst
"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa firmy).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania umowy, wystawienia faktury oraz w celach księgowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury."

Można także zdefiniować wymagania dotyczące haseł użytkowników.

W menu USTAWIENIA » TYPY DOKUMENTÓW można ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów (np. dla FAKTURY, ZAMÓWIENIA, PROFORMY itp.) czy tekst ma się drukować (zakładka "drukowanie") oraz czy dla wszystkich czy tylko dla kontrahentów oznaczonych jako osoba prywatna.