Programer Centrum
Zmiany w przepisach 2019 CT, PIT, ZUS
Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach.
PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.

Limit 75% poniesionych wydatków na eksploatację pojazdów osobowych bez kilometrówki.
Limit 20% poniesionych wydatków niezależnie od przejechanych kilometrów w ramach działalności gospodarczej, dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej (koniec z kilometrówką).

Małe składki ZUS (podstawa tylko składek społecznych i składek na Fundusz Pracy) w 2019 roku liczone od przychodu.
Ze składek zależnych od przychodu w 2019 roku będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w 2018 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 63 000 zł.


Program "Płatnik" zmiana w drukach.
Mają zostać zmienione formularze ZUS DRA, ZUS ZWUA od 1-01-2019.
PPK Pracownicze Plany Kapitałowe (przystąpienie do planu jest dobrowolne ale trzeba zrezygnować jeśli się nie chce uczestniczyć).
Harmonogram przystępowania firm:
zatrudniających powyżej 250 osób - 1 lipca 2019
od 50 do 249 osób - 1 stycznia 2020
od 20 do 49 osób - 1 lipca 2020
pozostali - 1 stycznia 2021
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Jednolity Plik Kontrolny i eDeklaracje
VAT-7 wersja 17 i VAT-7K wersja 11

Jednolity Plik Kontrolny - JPK VAT wersja 3 za styczeń.
Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych w programie FK - Księgi Handlowe, MK - Mała Księgowość:
- generowany na podstawie wprowadzonych danych do systemu
- tworzony poprzez bezpośredni import danych z zewnętrznych systemów informatycznych.
- wbudowany eksport danych do pliku (import przez zewnętrzne systemy informatyczne np. JPK VAT generowane z Hurtowni Danych).
UWAGA Jeden plik za dany okres. Co do zasady dla jednej deklaracja powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem.
Scalanie plików wbudowane w programach FK i MK.

Do pobrania:
FK - Księgi Handlowe
MK - Mała Księgowość
W programie HM - Handel i Magazyn - eksport danych do pliku w formacie JPK VAT
Do pobrania:
HM - Handel i magazyn Uwaga: Wysyłanie JPK 3.0 w wersji 18.1
Przed pierwszą wysyłką należy pamiętać o złożeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej UPL 1
(Nie dotyczy firm jednoosobowych.)
Więcej informacji na temat Jednolitego Pliku Kontrolnego
JPK w programie HM
HM Handel i magazyn generuje JPK_VAT w wersji 3.0 .
Jeśli w programie wystawiane są faktury dla prowadzących działalność do paragonów, wówczas faktury są pokazane w JPK VAT i automatycznie wygenerowany zapis pomniejszający sprzedaż fiskalną.
Pliki na życzenie Urzędu Skarbowego:
JPK_FA
powinny zostać w nim przedstawione informacje dotyczące wszystkich elementów znajdujących się na fakturze. Tym samym organ podatkowy, otrzymując fakturę w strukturze JPK_FA, winien mieć wszystkie dane, jakie posiada faktura.
JPK_MAG (w przygotowaniu)
jest przystosowany do tego, aby wykazać w nim ruchy występujące w jednym magazynie.
Aby prawidłowo wygenerować plik, w programie należy zadbać o prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej.
Na wezwanie organów podatkowych podatnicy powinni wykazać w pliku ruchy magazynowe, które wystąpiły w okresie wskazanym przez organ.

UWAGA:
W programie HM można wygenerować JPK_VAT jedynie z podstawowymi zdarzeniami tzn. sprzedaż w stawkach 0%,5%,8%,23%, zakupy - nabycie towarów i usług pozostałych.
Jeśli np. firma kupuje środki trwałe, prowadzi sprzedaż lub zakup towarów wrażliwych, sprzedaż usług w stawce "np" prawidłowy JPK_VAT, zawierający te zdarzenia możliwy do uzyskania w systemach księgowych FK, MK.
Wprowadzanie kontrahentów - wyszukiwanie w bazie GUS lub VIES
Nowa funkcja usprawniająca wprowadzanie i weryfikację kontrahentów w programach:
  • HM - Handel i Magazyn
  • FK - Księgi Handlowe
  • MK - Mała Księgowość
  • Wyszukiwanie po identyfikatorze REGON lub NIP podatników krajowych w bazie GUS.
    Wyszukiwanie po identyfikatorze VAT w rejestrze VIES podatników z pozostałych krajów Unii.
Podpisywanie JPK przychodem tylko w systemie Ministerstwa
Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenia w dniu 02.02.2018 w związku z czym przepisy o podpisywaniu JPK przychodem weszły w życie 05.02.2018.

Niestety pliki JPK można podpisywać takim sposobem, jedynie w programie udostępnionym przez MF, przejściowo tylko do końca 2018 roku.

Ministerstwo Finansów nie daje technicznej możliwości podpisywania przychodem wysyłki JPK_VAT bezpośrednio z innych systemów niż ich ("Klient JPK").
Jeśli ktoś zdecyduje się na taki sposób podpisu, w naszych systemach nie będzie możliwości podglądu historii wysyłki JPK_VAT ani pobierania UPO.
Nie mamy możliwości udostępnienia funkcji w takiej formie jak działa to obecnie np. przy VAT-7/VAT-7K.

Dla tego sposobu autoryzacji sugerujemy wykorzystanie aplikacji "Klienta JPK", ponieważ można w niej śledzić proces sprawdzania pliku.
Widać, czy plik jest prawidłowy.
Niestety często sama autoryzacja kończy się niepowodzeniem. Status „408" może wskazywać m.in. na np. brak identyfikatorów podatkowych.


INSTRUKCJE:
Wysyłka JPK_VAT z wykorzystaniem kwoty przychodu za 2016 rok.
Wysyłka JPK_VAT z naszych systemów z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.

Przy problemach z odebraniem UPO na naszej stronie NZP porada "Co zrobić w przypadku braku UPO mimo przesłania pliku JPK".
RODO program HM handel i magazyn
Tekstu o przetwarzaniu danych RODO i drukowanie go dla określonych typów dokumentów.
W menu USTAWIENIA »USTAWIENIA FIRMY pojawiła się zakładka "RODO". Firma, która obsługuje kontrahentów podlegających RODO powinna umieścić tekst o przetwarzaniu danych.
Przykładowy tekst
"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (nazwa firmy).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: realizacji zamówienia, wykonania umowy, wystawienia faktury oraz w celach księgowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury."

Można także zdefiniować wymagania dotyczące haseł użytkowników.

W menu USTAWIENIA » TYPY DOKUMENTÓW można ustawiać dla poszczególnych typów dokumentów (np. dla FAKTURY, ZAMÓWIENIA, PROFORMY itp.) czy tekst ma się drukować (zakładka "drukowanie") oraz czy dla wszystkich czy tylko dla kontrahentów oznaczonych jako osoba prywatna.
1 lipca 2018r.
Nowe deklaracje VAT 7 już za lipiec, VAT 7K za III kwartał.
Stare wzory (VAT 7 w wersji 17, VAT 7K w wersji 11) można było stosować do deklaracji za miesiąc czerwiec oraz za II kwartał.
Na naszej stronie została opublikowana aktualizacja programów MK i FK z VAT 7 w wersji 18, VAT 7K w wersji 12.
Dla podmiotów podpisujących deklaracje podpisem kwalifikowanym przypominamy, że
nie jest możliwa wysyłka deklaracji z podpisem bazującym na funkcji skrótu SHA-1.

Dokładniejszy opis na stronie NZP porada "Czy Ministerstwo Finansów zmieniło algorytm szyfrowania przy dokonywaniu podpisu elektronicznego na SHA-256 (z poprzedniego SHA-1)? "

Na stronie NZP porada "Jak sprawdzić czy certyfikat ma funkcję skrótu SHA-256? "

Split payment - podzielona płatność w VAT
Sprzedawca nie powinien podawać na fakturze numeru "rachunku VAT" ponieważ kupujący nie może wskazać zapłaty tylko na ten rachunek.
Nabywca złoży jeden przelew (z wykorzystaniem specjalnego typu płatności - "komunikatu przelewu"), a to bank rozdzieli płatności na osobne konta.

Opis na stronie NZP porada "Na czym polega mechanizm podzielonej płatności split payment?"

UWAGA!!! JPK autoryzowany przy pomocy podpisu zaufanego - błąd 406
Dotyczy wysyłek za lipiec (poprawkę Ministerstwo wprowadziło 27-08).
Komunikat ze strony Ministerstwa o usunięciu problemy z autoryzacją wysyłek JPK przy pomocy Profilu Zaufanego:
W przypadku wcześniejszego otrzymania statusu transakcji 406:
„Kod: 406 Opis: Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą", prosimy o ponowne zlecenie wysyłki.
27-08 Ministerstwo wprowadziło nowy schemat edeklaracji. Obecnie wymagane jest wypełnienie pola 54 "0" jeśli nie ma kwoty do wpłaty. Aktualizacja programów na naszej stronie.
Link do strony MF.