Programer Centrum
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Jak zaktywować program?
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu, program powinien być zaktywowany. W starszych wersjach, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
Jeśli program nie aktywuje się, należy sprawdzić czy w menu Ustawienia-> Lokalne jest zaznaczone pole "Ten komputer ma połączenie z internetem".
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
7 stycznia Rozporządzenie MF a odpowiedzialność karno-skarbowa płatnika
Problem dotyczy podatników, których wynagrodzenie w ubiegłym roku powodowało przekroczenie drugiego progu, dla zleceniobiorców (z ub. zdrowotnym), pracowników, którzy nie mają odliczanej kwoty wolnej (np. praca w kilku firmach).
Dla osób o przychodach miesięcznych brutto ponad 8550zł wynagrodzenie w stosunku do początku roku 2021 zmniejszyło się o kilkaset złotych. Ulga dla klasy średniej niweluje tę różnicę dopiero po osiągnięciu przychodu narastająco 85.828zł (starego I progu podatkowego). Dopiero wtedy pracownicy zaczną zyskiwać na "Polskim ładzie".
Minister finansów podpisał w piątek rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek.
1. Dla osób osiągających przychody miesięczne brutto do 12.800zł (praca, zlecenia, emerytury), zaliczkę na podatek potrąca się do wysokości hipotetycznej zaliczki wyliczonej według zasad roku 2021.
2. Należy sprawdzić, która zaliczka jest wyższa.
Różnica będzie do dopłaty ale jej termin przesunięto w czasie do momentu, kiedy różnica między podatkiem wyliczonym według nowych i starych zasad będzie ujemna (zaliczka wg nowych zasad będzie niższa niż wg starych zasad).

Zmiana ustawy rozporządzeniem. Przepisy ustawy zmienia się odrębną ustawą zmieniającą. Doradcy podatkowi są zdania, że "stosując to rozporządzenie, czyli akt wykonawczy płatnik naraża się na odpowiedzialność karno-skarbową".

Jeśli jednak będzie trzeba stosować nowe przepisy:
Dla pracowników o przychodach brutto powyżej 8.550 zł (umowa o pracę, odliczana kwota wolna od podatku ) warto sprawdzić różnicę i poprawić "zaliczkę należną" na niższą. Kwota do wypłaty będzie wyższa.
Dla umów zleceń (z ub. zdrowotnym), pracowników, którzy nie złożyli PIT 2, po zmianie "zaliczki należnej" miesięcznie otrzymają do portfeli więcej ale dopłacą w zeznaniu rocznym w 2023 r.
Rozpoczęcie roku w programie HM
Jak prawidłowo rozpocząć rok?
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Wybierz "TAK".
Funkcja ta jest również dostępna w menu Narzędzia -> Importuj kartoteki .

Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO (dla firm, które prowadzą magazyn).

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę N.Z.P.
1.Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie kartotek (kontrahentów, produktów), sald kas. Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Film z instrukcją.
2.Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.
3.Jak przenieść stany towarów po uporządkowaniu stanów w roku poprzednim - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Film z instrukcją.

Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Dostosowanie programu do zmian wynikających z wprowadzenia Polskiego Ładu.
Zmian będą wprowadzane etapami.
Zrealizowany I,II i III etap prac.
Etap I Nowe znaczniki w kartotekach pracowników, stałe na 2022 rok. Film z instrukcją.
Etap II Generacja list płac w 2022 roku. Film z instrukcją - ulga dla klasy średniej.
UWAGA Aktualizacja wiąże się z aktualizacją bazy danych.
Etap III wiąże się z dużym zainteresowaniem ryczałtem ewidencjonowanym (przejściem z podatku liniowego i skali na ryczałt). Sprzedaży w kilku stawkach ryczałtu. Ustawienia importu z programu sprzedażowego HM handel i magazyn do programu MK mała księgowość. Stawki ryczałtu przypisane do produktów w HMie.

W zmianach m.in. stałe na rok 2022, znaczniki w kartotece pracowników, wydruki oświadczeń związane z ulgą i zwolnieniami z podatku.
Zmiany stosowane do wynagrodzeń wypłacanych na listach płac, które mają ustawiony okres wypłaty styczeń 2022 i późniejszy.
Menu Ustawienia-> Stałe roczne.
Wprowadzono stałe podatkowe: ulga podatkowa: 5.100,00 zł (kwota miesięczna : 425,00 zł), progi podatkowe dochód do 120 000,00 zł – 17,00 %; dochód ponad 120 000,00 – 32,00 %. Składka zdrowotna 9% z wynagrodzenia. Minimalne wynagrodzenie za pracę 3.010  zł brutto. "Progi ulgi podatkowej" do wyliczania "ulgi dla klasy średniej".

Znaczniki dla pracowników - zwolnienia z podatku.
UWAGA: Oświadczenia o spełnieniu warunków do stosowania zwolnienia musi być sporządzone na piśmie. Gotowy formularz w wydrukach wywoływanych z kartoteki pracowników.

Naliczanie ulgi dla pracowników tzw. ulga dla klasy średniej.
Gotowy formularz o rezygnacji dostępny w wydrukach wywoływanych z kartoteki pracowników.
W przeciwnym wypadku ulga będzie stosowana, jeśli spełnione będzie kryterium przychodów ze stosunku pracy.

Wsparcie techniczne dla firm
Pomoc w poprawnym funkcjonowaniu programów u Klienta:
  • abonamentowa usługa, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczanej przez doświadczonych specjalistów Działu Wsparcia Technicznego nie wychodząc z biura
  • telefoniczne i mailowe uzyskanie pomocy i odpowiedź na pytania dotyczące obsługi programów
  • zdalne konsultacje poprzez pulpit u Klienta

UWAGA: Pomoc świadczona telefonicznie oraz poprzez email jest płatna.
Zanim zadzwonisz do zespołu pomocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy wbudowanej w program, instrukcji, filmów instruktażowych na stronie NZP

Gdy kontaktujesz się z zespołem pomocy, pamiętaj o podaniu numeru subskrypcji lub numeru NIP firmy, która kupiła subskrypcję.

Przesyłając do zespołu pomocy dane umożliwiające rozwiązanie problemu, te informace pomogą w szybszym rozwiązaniu:
Szczegółowy opis problemu.
Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu.
Informacja, czy problem występuje stale czy przejściowo.
Szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu.
Czytelne zrzuty ekranu.
Dokładnym komunikatem o błędzie.
Typ i wersja systemu operacyjnego.
Nazwy oprogramowania zabezpieczającego, zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania blokującego wyskakujące okienka zainstalowanego na urządzeniach, na których występuje problem.
Przydatne linki - rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
Mikrorachunek podatkowy Co należy zrobić przed pierwszą wpłatą podatku? Należy przede wszystkim wygenerować konto. W tym celu należy:
1. Wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów
2. Podać odpowiednio nr PESEL a jeśli prowadzi się działalność gospodarczą NIP
3. Kliknąć przycisk "Generuj".
Numer mikrorachunku należy wydrukować lub zapisać. Mikrorachunek nie zmieni się nawet po zmianie nazwiska podatnika, miejsca zamieszkania, bądź urzędu skarbowego.
Rachunek w ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) muszą opłacać wszystkie składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.
Na stronie ZUS eskladka można sprawdzić swój numer rachunku składkowego.
Wystarczy podać dwa identyfikatory firmy. Na ekranie zostanie podany wynik - numer rachunku do wpłat w ZUS.
Biała lista podatników VAT online to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który umożliwia sprawdzenie, czy podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz jego numerów rachunków bankowych. Na stronie Ministerstwa Finansów w prosty sposób sprawdzisz swoją firmę lub swojego kontrahenta.
Rejestracja działalności gospodarczej/Zmiana danych firmy.
Na stronie CEIDG w prosty sposób utwórz wniosek.
Możesz go wysłać elektronicznie lub podpisać w urzędzie.
Weryfikacja wewnątrzwspólnotowych podatników VAT.
Na stronie VIES sprawdzisz podatników VAT, zarejestrowanych jako dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Bezpłatne narzędzie, podpisywanie i wysyłanie wszystkich plików JPK.
Na stronie Ministerstwa znajdziesz narzędzie.
Obsługa głosowań, tworzenie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia biznesu
Świadczymy kompleksowe usługi związane z elektroniczną obsługą głosowań.
Tworzymy i wdrażamy skuteczne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie (również na zamówienie) niezbędne do prowadzenia biznesu.
Obsługa walnych zgromadzeń oraz głosowań spółek, stowarzyszeń, rad nadzorczych, spółdzielni
  • system zliczania głosów
  • rejestracja obrad
  • transmisja online
  • organizacja i obsługa e-walnych zgromadzeń (realizacja obrad walnego zgromadzenia przez Internet, w czasie rzeczywistym)
Prezentację systemu można obejrzeć klikając tutaj
Więcej...
O nas
Świadczymy kompleksowe usługi związane z elektroniczną obsługą głosowań.
Tworzymy i wdrażamy skuteczne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie (również na zamówienie) niezbędne do prowadzenia biznesu.