Programer Centrum
Jak odnowić subskrypcję? Wymagana jest aktualna wersja programu.
Gdy zbliża się termin wygaśnięcia subskrypcji, w programie wyświetlają się powiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia.
Wystarczy kliknąć przycisk "Odnów subskrypcję", wypełnić dane w zamówieniu i wysłać do nas z podanym adresem email do dalszego kontaktu.
Instrukcja
Zostanie wystawiona faktura proforma na program i moduły, których wcześniej używałeś.
Prosimy o zapłatę przelewem kwoty z proformy na nasz rachunek bankowy w PKO Bank Polski.
Po zaksięgowaniu wpłaty, zostanie wygenerowany kod aktywujący, a faktura zostanie przesłana w formacie pdf.

Inny sposób:
- w sklepie internetowym na stronie odpowiedniego programu
HM handel i magazyn, MK mała księgowość, FK księgi handlowe, lub KP kadry i płace.
Dodaj do koszyka program i moduły, których potrzebujesz.
Podaj dane potrzebne do realizacji zamówienia,
po czym kliknij "Zakończ zamówienie".

- kontakt z biurem poprzez email,
napisz o chęci przedłużenia posiadanej subskrypcji na nowy okres.

- lub zadzwoń do nas

Po otrzymaniu zapłaty za zamówienie lub proformę, zostanie wystawiona faktura.
Oprogramowanie można ponownie aktywować. Opis aktywacji na stronie N.Z.P.

UWAGA:
Jeśli subskrypcja była kupiona u Przedstawiciela, w sprawie odnowień, dokupienia modułów proszę kontaktować się ze swoim Przedstawicielem.
Jak zaktywować program?
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu, program powinien być zaktywowany. W starszych wersjach, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
Jeśli program nie aktywuje się, należy sprawdzić czy w menu Ustawienia-> Lokalne jest zaznaczone pole "Ten komputer ma połączenie z internetem".
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Jak kupić ? Wybierz elementy z oferty dopasowane do swoich potrzeb
Przed zakupem oprogramowanie warto zapoznać się z produktami, aby wybrać wariant dopasowany do swoich potrzeb. Budowa modułowa pozwala na indywidualną konfigurację.
Zachęcamy do pobrania i instalacji bezpłatnych 30-dniowych wersji oferowanych programów.
Po podjęciu decyzji, w celu finalizacji zakupu, prosimy złożyć zamówienie wybierając jeden ze sposobów:
- w sklepie internetowym
- kontakt z biurem (napisz lub zadzwoń do nas)
- u jednego z naszych Przedstawicieli Handlowych

UWAGA: Ceny dla biur rachunkowych ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub Przedstawicielem.
Ceny przy zakupie modułów produkcja, dokumenty seryjne, opakowania, prowizje, filie, farmaceutyka dla większej liczby niż trzy stanowiska ustalane indywidualnie - wymagany kontakt z firmą lub jej Przedstawicielem.
Wsparcie techniczne dla firm
Pomoc w poprawnym funkcjonowaniu programów u Klienta:
  • abonamentowa usługa, za pomocą której można skorzystać z wiedzy dostarczanej przez doświadczonych specjalistów Działu Wsparcia Technicznego nie wychodząc z biura
  • telefoniczne i mailowe uzyskanie pomocy i odpowiedź na pytania dotyczące obsługi programów
  • zdalne konsultacje poprzez pulpit u Klienta

UWAGA: Pomoc świadczona telefonicznie oraz poprzez email jest płatna.
Zanim zadzwonisz do zespołu pomocy, skorzystaj z bezpłatnej pomocy wbudowanej w program, instrukcji, filmów instruktażowych na stronie NZP

Gdy kontaktujesz się z zespołem pomocy, pamiętaj o podaniu numeru subskrypcji lub numeru NIP firmy, która kupiła subskrypcję.

Przesyłając do zespołu pomocy dane umożliwiające rozwiązanie problemu, te informace pomogą w szybszym rozwiązaniu:
Szczegółowy opis problemu.
Czynności wykonane w celu rozwiązania problemu.
Informacja, czy problem występuje stale czy przejściowo.
Szczegółowe instrukcje umożliwiające odtworzenie problemu.
Czytelne zrzuty ekranu.
Dokładnym komunikatem o błędzie.
Typ i wersja systemu operacyjnego.
Nazwy oprogramowania zabezpieczającego, zapory sieciowej, oprogramowania antywirusowego lub oprogramowania blokującego wyskakujące okienka zainstalowanego na urządzeniach, na których występuje problem.
Przydatne linki - rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej
Mikrorachunek podatkowy Co należy zrobić przed pierwszą wpłatą podatku? Należy przede wszystkim wygenerować konto. W tym celu należy:
1. Wejść na stronę internetową Ministerstwa Finansów
2. Podać odpowiednio nr PESEL a jeśli prowadzi się działalność gospodarczą NIP
3. Kliknąć przycisk "Generuj".
Numer mikrorachunku należy wydrukować lub zapisać. Mikrorachunek nie zmieni się nawet po zmianie nazwiska podatnika, miejsca zamieszkania, bądź urzędu skarbowego.
Rachunek w ZUS. Przedsiębiorcy (i inni płatnicy składek) muszą opłacać wszystkie składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego.
Na stronie ZUS eskladka można sprawdzić swój numer rachunku składkowego.
Wystarczy podać dwa identyfikatory firmy. Na ekranie zostanie podany wynik - numer rachunku do wpłat w ZUS.
Biała lista podatników VAT online to elektroniczny wykaz przedsiębiorców, który umożliwia sprawdzenie, czy podatnik jest czynnym płatnikiem podatku VAT oraz jego numerów rachunków bankowych. Na stronie Ministerstwa Finansów w prosty sposób sprawdzisz swoją firmę lub swojego kontrahenta.
Rejestracja działalności gospodarczej/Zmiana danych firmy.
Na stronie CEIDG w prosty sposób utwórz wniosek.
Możesz go wysłać elektronicznie lub podpisać w urzędzie.
Weryfikacja wewnątrzwspólnotowych podatników VAT.
Na stronie VIES sprawdzisz podatników VAT, zarejestrowanych jako dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Bezpłatne narzędzie, podpisywanie i wysyłanie wszystkich plików JPK.
Na stronie Ministerstwa znajdziesz narzędzie.
Obsługa głosowań, tworzenie oprogramowania niezbędnego do prowadzenia biznesu
Świadczymy kompleksowe usługi związane z elektroniczną obsługą głosowań.
Tworzymy i wdrażamy skuteczne rozwiązania informatyczne, oprogramowanie (również na zamówienie) niezbędne do prowadzenia biznesu.
Obsługa walnych zgromadzeń oraz głosowań spółek, stowarzyszeń, rad nadzorczych, spółdzielni
  • system zliczania głosów
  • rejestracja obrad
  • transmisja online
  • organizacja i obsługa e-walnych zgromadzeń (realizacja obrad walnego zgromadzenia przez Internet, w czasie rzeczywistym)
Prezentację systemu można obejrzeć klikając tutaj
Więcej...
PPK
Do pobrania aktualizacja "Kadr i płac".
W zmianach:
Moduł PPK Pracownicze Plany Kapitałowe (moduł płatny od kwietnia 2021)
a w nim generacja list płac z PPK. Składki ustawowe i dodatkowe. Ustawienie powstania kosztu dla składki pracodawcy.

Instrukcja dostępna na zakładce NZP.

UWAGA:
Mikro przedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK jest zwolniony ze stosowania ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK).
Oznacza to, że taki podmiot nie zawiera umowy o zarządzanie.
Ze zwolnienia, o którym mowa powyżej skorzystać może tylko taki podmiot, który posiada status mikro przedsiębiorcy - w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
W przypadku podmiotów nieposiadających takiego statusu, złożenie przez wszystkie osoby zatrudnione deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK.
GTU - od 1 października oznaczenia na fakturach sprzedażowych wybranych towarów i usług.
GTU - kody grup towarów i usług.
Do pobrania nowa wersja programu HM handel i magazyn.
Na wydrukach faktur sprzedaży, WZ, DD dodaliśmy kolumnę GTU.
Pokazuje się tylko wtedy gdy wybrany towar/usługa mają przypisane GTU oraz data wystawienia dokumentu jest późniejsza niż 30-09-2020r.
Uwagi do zmian.
Ministerstwo wprowadziło konieczność oznaczania określonych towarów i usług kodami GTU.
Powyższy obowiązek wymaga skrupulatnego ewidencjonowania rodzajów dostarczanych towarów i świadczonych usług, po stronie sprzedaży tak aby poprawnie przygotować plik JPK V7.
Obowiązek nie dotyczy sprzedaży detalicznej (paragony i faktury dla osób prywatnych ).

Ustawienia programu HM, przypisanie kodów GTU w programie HM - INSTRUKCJA.

Które towary i usługi należy oznaczać kodami GTU? Lista na zakładce N.Z.P.
Znaczniki na dokumentach w programie HM
Wprowadzane przepisy narzucają m.in. konieczność nadawania specjalnych oznaczeń dla transakcji handlowych (oznaczenia dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług oraz oznaczenia dotyczące procedur).
Jak przygotować dokumenty aby były prawidłowo oznaczone w pliku JPK_V7 za październik 2020 r.? Opis na zakładce N.Z.P.
W związku z powyższym dla dokumentów VAT zakupu i sprzedaży, dla faktury wewnętrznej oraz w Ustawieniach firmy dodano zakładkę JPK V7, która umożliwia wybór oznaczeń wymaganych dla prawidłowego sporządzenia nowych plików.

Znaczniki w programie HM, dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.

JPK_V7 - nowy JPK_VAT od października 2020 roku
Zapraszamy do korzystania z instrukcji.
Pierwsza pozycja na zakładce N.Z.P. - Instrukcje - jak przygotować JPK_V7 z deklaracją.
Wysyłka podpisywana dla osób fizycznych - przychodem (ePUAPem trzymając wciśnięty klawisz CTRL na klawiaturze kliknij "Wyślij") lub podpisem kwalifikowanym dla spółek.
Przed przygotowaniem pliku należy:
- w programach księgowych uzupełnić adres email do kontaktu z Urzędem Skarbowym. Menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
- w programie HM handel i magazyn uzupełnić w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy". na zakładce "JPK V7" adres email (niezbędny do kontaktu z Urzędem Skarbowym).
a/ Dla spółek dane pobierane są z danych firmy.
b/ Dla firm jednoosobowych w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
na zakładce "JPK V7" po zaznaczeniu pola "Osoba fizyczna "wpisać dane o właścicielu (imię i nazwisko, data urodzenia).

Dla rozliczeń - JPK V7K - kwartalnej należy w w menu "Ustawienia" -> "Ustawienia firmy".
na zakładce "Moduły i funkcjonalności" zaznaczyć pole "kwartalny JPK V7" - podczas przygotowania pliku JPK pokażą się tylko dwie zakładki - sprzedaż i zakup. Część deklaracyjna nie jest przygotowywana.


POMOC do PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH
Nadawanie znaczników, kodów GTU całej grupie dokumentach w programach księgowych dla JPK_V7 - INSTRUKCJA.