Najczęściej zadawane pytania


Jak rozpocząć pracę w programie HM w nowym roku? Przeniesienie ustawień i kartotek, saldo kasy, zobowiązania i należności z wcześniejszych lat.
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Jeżeli chcesz wykonać import danych w tej chwili, w poniższym oknie wybierz "TAK".

Jeśli chcesz przepisać kartoteki później (po uporządkowaniu danych w starym roku) w pojawiającym się oknie wybierz "NIE".
Kiedy będziemy chcieli przepisać kartoteki należy wybrać:
menu Narzędzia -> Importuj kartoteki.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia danych o towarach (usługach, wyrobach itd.), grupach i kontrahentach z poprzedniego roku.
Import NIE PRZENOSI dokumentów. Dokumenty z każdego roku przechowywane są w oddzielnych folderach.
Aby zobaczyć je należy przy otwieraniu firmy zmienić rok na poprzedni.

Saldo kasy
Żeby saldo było widoczne w nowym roku, należy dla każdej z kas wystawić dokument KP.
Np. wpisać kwit kasowy KP z wyróżnikiem "BO" z opisem zdarzenia "saldo kasy".

Zobowiązania i należności z wcześniejszych lat
menu Ustawienia -> Kontrahentów.
Należy wybrać rok, od którego ma sprawdzać zobowiązania-należności.

Zaczytanie stanów - program HM z modułem obsługi magazynu
- odpowiedź na pytanie poniżej
Jak przenieść stany towarów - bilans otwarcia (HM z modułem obsługi magazynu)?
Podczas pierwszego uruchomienia programu w nowym roku program zapyta o przepisanie kartotek.
Opis temat powyżej

Po wczytaniu kartotek do nowego roku należy wczytać stany.
Ważne: Przed wczytaniem stanów, w starym roku stany magazynowe muszą zostać uporządkowane. W przeciwnym wypadku BO będzie nieprawidłowe, wycena będzie błędna.
Aby wczytać stany magazynowe należy wywołać funkcję: z menu Narzędzia -> Generuj BO.
Jeśli funkcja ta jest niewidoczna należy zamknąć program i ponownie otworzyć w nowym roku.
Jeśli funkcja jest widoczna ale niedostępna należy zalogować się do programu użytkownikiem z uprawnieniami Administratora.

Funkcja służy do przeniesienia stanów z poprzedniego roku.
Program nie przenosi stanów ujemnych! Jeśli mają być widoczne w nowym roku należy ręcznie wystawić dokument RW.
Jak zaktywować program? Jak zaktywować dokupione moduły?
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawi się okno informacyjne "Używasz testowej wersji programu".
Podana jest liczba dni okresu testowego.
Żeby zaktywować program należy:
Nacisnąć przycisk "Aktywuj program" na stanowisku, dla którego została kupiona subskrypcja. Pojawi się okno "Kod aktywacji", w którym w pole NIP należy wpisać identyfikator firmy, która nabyła praw do subskrypcji.
Nacisnąć przycisk "Aktywuj przez internet"
Prosimy nie wpisywać numeru subskrypcji. Pole jest wypełniane automatycznie podczas aktywacji.
Dane potrzebne do uzyskania kodu zostają wysłane do producenta programu.
Przy kolejnym logowaniu do programu, należy ponownie kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet", w celu zaczytania kodu.
Jeżeli pojawi się komunikat: "W tej chwili nie jest jeszcze dostępny kod aktywacyjny, proszę ponowić aktywację za godzinę".
Należy ponawiać próby aktywacji do skutku.
W przypadku braku dostępu do internetu możliwe jest uzyskanie kodu drogą mailową.
UWAGA
Programu można używać na tylu urządzeniach, na ile została zakupiona licencja.
Po aktywacji można sprawdzić informację o subskrypcji, włączonych modułach itp., klikając przycisk "?" znajdujący się na pasku menu, w prawym, górnym rogu okna programu.

Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
W wywołanym oknie aktywacji kliknąć "Aktywuj przez internet"
Czy podczas trwania subskrypcji można rozbudować, dokupić moduły?
Jeżeli masz subskrypcję np. na produkt podstawowy a chcesz rozbudować o moduły.
Można dokupić w dowolnym momencie.

Ważna uwaga: Rozbudowa o moduły nie powoduje przedłużenia subskrypcji. Czas trwania jest liczony od zakupu głównego programu.
Po dokupieniu dodatkowego modułu (jeśli subskrypcja została aktywowana bez tego modułu) należy go zaktywować w programie
Po otrzymaniu faktury w formie elektronicznej za zamówiony moduł, żeby zaktywować go w programie należy:
W najnowszej wersji programu w oknie "O programie" znajdującym się w pasku "Podstawowe" lub "Najczęściej używane" kliknąć przycisk "Aktywuj zmiany"
W starszych wersjach gdzie nie widać tej funkcji:
Zamknąć program.
Na pulpicie komputera odszukać ikonę programu.
Trzymając wciśnięte na klawiaturze klawisze CTRL i SHIFT kliknąć na nią dwukrotnie
lub podświetlić ją i nacisnąć klawisz na klawiaturze.
W wywołanym oknie licencji należy kliknąć przycisk "Aktywacja przez internet".
Jak przenieść dane z programu Faktura/Fama do programu HM handel i magazyn?
Automatyczny import danych z programu Faktura, FaMa do HM
Na komputerze jest zainstalowany program Faktura (z bazą plikową paradox)
Należy zainstalować program HM.
Strona z opisem instalacji programu HM
Przy pierwszym uruchomieniu program wyświetli pytanie "Czy skopiować dane z Faktury (lub Famy) do programu HM"
Należy odpowiedzieć "TAK"
UWAGA Program pyta tylko RAZ!!!
Wszystkie dane zostaną zaczytane.

Dane nie zostały wczytane
Jeśli na komputerze nie było danych do skopiowania lub użytkownik przez pomyłkę na pytanie o skopiowanie danych odpowiedział "NIE".
Rozwiązanie
Należy skontaktować się z serwisem seriwis@pro-cent.pl z opisem problemu "dane nie zostały skopiowane".
Postaramy się pomóc.
Aby zaczytać dane wymagane jest skopiowanie foldera z danymi.
Trzeba być uważnym aby przez pomyłkę ich nie stracić.
UWAGA Program Faktura (lub Fama) nie uruchamia się ale dane są na dysku
Dane zostaną zaczytane.
Problemy z instalacją - brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll lub Przy próbie instalacji wymaganych składników "Błąd wyodrębniania .... wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej"
Problem
Błąd podczas instalacji aplikacji
Aktualizacje Windows firmy Microsoft wymagane do instalacji produktu nie są dostępne na tym komputerze.
Należy zainstalować wymagane aktualizacje i spróbować ponownie.

Błąd podczas uruchamiania aplikacji
Nie można uruchomić programu, ponieważ na komputerze brakuje pliku api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.
Należy ponownie spróbować zainstalować program, aby rozwiązać ten problem.

Rozwiązanie
Brakujący plik dll api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll jest instalowany z aktualizacją Windows.
Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać i zainstalować Aktualizację Windows firmy Microsoft.

Link do strony z plikami do pobrania producenta systemu operacyjnego

Przy próbie instalacji (pierwszy etap) instalacja wymaganych składników "Błąd wyodrębniania C:\Users\....\AppData\Local\Temp\Wymagane składniki do lokalizacji tymczasowej".
Rozwiązanie
Nie został pobrany w całości plik Plik instalacyjny wymaganych składników.
Należy pobrać go ponownie i rozpocząć proces instalacji.
Jak w programie skonfigurować wysyłanie dokumentów w formacie PDF?
Wysyłanie z okna "Przegląd dokumentów".
Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
Aby korzystać z tej opcji należy mieć zainstalowaną drukarkę pdf (np. Cute PDF, Programer Centrum PDF Writer).
Drukarkę można zainstalować bezpośrednio z foldera "Instalacje".

Dodatkowo musi być zaznaczona opcja (w menu OPCJE->DOKUMENTÓW->ZAKŁADKA DODATKOWE->USTAWIENIA DODATKOWE 2) dla poszczególnych dokumentów: "Możliwe jest wysyłanie tego dokumentu emailem jako załącznika w formacie PDF".
Wysyłanie podczas zapisywania dokumentu jest możliwe, po zaznaczeniu opcji "Wyślij dokument emailem jako załącznik w formacie PDF". Zapisane wcześniej dokumenty można wysłać z Przeglądu dokumentów.
Email pdf - naciśnięcie przycisku powoduje otwarcie programu pocztowego w celu wysłania dokumentu emailem.
UWAGA! W celu wysłania emaila z programu na komputerze musi być
skonfigurowana skrzynka pocztowa, w programach wbudowanych w system WINDOWS oraz
z każdym programem pocztowym obsługującym interfejs SIMPLE MAPI.
Czy program antywirusowy może wpłynąć na szybkość działania programów?
Program antywirusowy może wpłynąć negatywnie na szybkość działania naszych programów.
Można tego uniknąć wprowadzając wykluczenia skanowania do programu antywirusowego.
„Wykluczenia skanowania” oraz „Wykluczenia ochrony w czasie rzeczywistym” plików w folderze ProCent:
*.px *.db *.xg? *.yg? *.mb *.prp *.net *.lck
Co się stanie, gdy subskrypcja wygaśnie i nie zostanie wcześniej odnowiona?
Gdy będzie zbliżał się termin wygaśnięcia subskrypcji, będziesz otrzymywać powiadomienia w programach o zbliżającym się terminie wygaśnięcia subskrypcji. Jeżeli pozwolisz subskrypcji wygasnąć, dane programu zostaną na dysku. W każdej chwili można przywrócić pełną funkcjonalność i zakupić subskrypcję na nowy okres.
Czy Licencjobiorca straci czas przydzielony do subskrypcji, jeżeli odnowi ją wcześniej?
Każdy dodatkowy czas zostanie dodany do istniejącej subskrypcji. Na przykład: jeśli pozostały dwa miesiące subskrypcji i zostanie odnowiona na kolejny rok, subskrypcja potrwa 14 miesięcy.
Jakie są warunki subskrypcji?
Podczas instalacji programu użytkownik musi zapoznać się z umową licencyjną i warunkami subskrypcji.
Jeśli nie zgadza się na warunki w niej zawarte, nie może zainstalować programu.
W chwili zakupu\rejestracji licencji Licencjobiorca otrzymuje dostęp do programu oraz aktualizacji (w zakresie posiadanej licencji) przez okres 12 miesięcy.
Aby po upływie roku nadal korzystać z programu konieczne jest wykupienie subskrypcji na kolejny okres.
Jakie są wymagania systemowe dla programów?
·Microsoft® Windows® 7
·Microsoft Windows 8
·Microsoft Windows 10