HM Moduł prowizje

Uwaga: moduł wymaga instalacji programu podstawowego 'HM - Handel i Magazyn' oraz modułu 'Obsługa magazynu'

Nalicza prowizje od wystawionych dokumentów sprzedaży i korekt sprzedaży

Sposoby rozliczania prowizji

Dla pośrednika i pracowników uczestniczących:

  • od zysku
  • od obrotu
  • od zapłaconych dokumentów (przeterminowanie wpływa na jej wysokość)
  • od wystawionych dokumentów
  • od dokumentów dopiero po przekroczeniu wymaganego obrotu

Zestawienie prowizji

Do każdego dokumentu sprzedaży i ich korekt należy przypisać osoby uczestniczące w transakcji.
Handlowiec i wystawiający dokument są przypisywani automatycznie.
Automatycznie - na podstawie danych zgromadzonych w systemie sprzedaży liczona jest prowizja dla dokumentów wystawionych i zapłaconych - porównania
Zestawienie dokumentów na podstawie, których została wyliczona prowizja.

Ustawienie parametrów prowizji

Wyliczanie prowizji dla uczestniczących w transakcji - wpisanie ich nazw np. handlowiec, pośrednik itp.
Ustawienie dla każdego z nich z jakiej podstawy ma być liczona prowizja - od zysku, czy od obrotu
Jeśli ma być naliczana dopiero po osiągnięciu obrotu - należy podać tę wartość
Ustawienie prowizji od wystawionych dokumentów czy od zapłaconych (przeterminowanie ma wpływać na jej wysokość)
Można dla wybranego typu uczestnika zmniejszać wysokość prowizji w zależności od dni przeterminowania aż do liczby, po której prowizja się nie należy
Typy dokumentów, które mają zostać uwzględnione w zestawieniu np. czy korekta ma być uwzględniana - prowizja jest pomniejszana