Zmiany w programie HM - Handel i Magazyn

Wersja 17.1.107.818 - 18 sierpnia 2017
1. Okna z zakładkami - zmiana obsługi podkreśleń w etykietach pól edycyjnych - aktualizacja zalecana.
Wersja 17.1.106.806 - 6 sierpnia 2017
1. Kartoteka kontrahentów - wypełnianie pola poczta podczas odczytu danych kontrahenta z serwisu GUS.
Wersja 17.1.100.626 - 26 czerwca 2017
1. Kartoteka kontrahentów - dodana możliwość korzystania z serwisu GUS do odczytu danych kontrahenta podczas dodawania nowego kontrahenta.
2. Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT - podczas generacji z NIPów kontrahentów są usuwane separatory i tekst 'PL', w pustych polach np. dla fiskalnego raportu dobowego znak '-' został zastąpiony tekstem 'BRAK'.
3. Dokumenty Faktura i Faktura Proforma - dodana została możliwość wystawiania kopii dokumentu wystawionego w poprzednim roku.
4. Zestawienie zyskowności - zmiana obliczania zysku w % z narzutu na uwzględnianie czy firma używa marży czy narzutu.
Wersja 17.1.97.406 - 6 kwietnia 2017
1. Poprawa działania przycisku 'Zapisz' w oknach dokumentów w trybie 'Pokaż' - prosimy koniecznie zainstalować aktualizację.
Wersja 17.1.95.123 - 23 stycznia 2017
1. Dodana generacja Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK VAT.
Wersja 17.1.94.111 - 11 stycznia 2017
1. Kasy fiskalne - poprawa otwierania okien do obsługi kas.
Wersja 17.1.93.110 - 10 stycznia 2017
1. Okno produktu - dodane ukrywanie pól kodów kreskowych dla dodatkowych jednostek miary, jeżeli ta opcja jest wyłączona w ustawieniach.
Wersja 17.1.91.501 - 5 stycznia 2017
1. Zwiększenie wyświetlanej szerokości kolumny numer dokumentu, przy włączonej numeracji roczno-miesięcznej numer nie mieścił się.
Wersja 17.1.90.101 - 1 stycznia 2017
1. Dokumenty - dodana możliwość automatycznej numeracji miesięcznej. Numerację można zdefiniować w ustawieniach dokumentów.
2. Zmiany w imporcie kartotek i stanów magazynowych do nowego roku - dodane dodatkowe ostrzeżenia.
3. Zmiany w oknie aktywacyjnym - nowy format numeru licencji.
4. Poprawa generacji dokumentu bilans otwarcia w nowym roku.
Wersja 16.2.89.1228 - 28 grudnia 2016
1. Dodane zostało sprawdzanie wersji bazy danych podczas uruchamiania programu.
2. Zmiany generacji dokumentów bilans otwarcia w nowym roku.
Wersja 16.2.88.1226 - 26 grudnia 2016
1. Drukarka fiskalna 'Posnet' - na wydruku faktury na protokole posnet dla formy płatności przelew dodane zostało drukowanie numeru rachunku bankowego.
Wersja 16.2.87.1219 - 19 grudnia 2016
1. Kontrahenci - dodana możliwość zmiany oceny wielu zaznaczonym kontrahentom przez 'Zmień wiele'.
Wersja 16.2.86.1218 - 19 grudnia 2016
1. Faktura - wyłączenie sprawdzania kredytu kupieckiego podczas wystawiania na podstawie paragonu.
Wersja 16.2.84.1212 - 13 grudnia 2016
1. Nowe okno informacji o programie ze szczegółami dotyczącymi licencji, subskrypcji i modułów.
Wersja 16.2.83.1209 - 9 grudnia 2016
1. Dodane manualne i automatyczne aktualizowanie programu z ustawieniami aktualizacji automatycznej.